Železobetonové stropy

Betonový monolitický strop je jediná konstrukce, která umožňuje využití nosné konstrukce ve více směrech.

Tato konstrukce by měla zajišťovat funkci jak statickou, tak akustickou, protipožární a tepelně technickou.

Monolitické stropy se provádějí přímo na místě stavby do bednění, ve kterém je uložena výztuž. Jako materiál se používá beton. Přenášejí svislé zatížení i vodorovné zatížení do svislých nosných podpor. Zajišťují stabilitu a tuhost objektu. Hlavní výhodou je dokonalé vyztužení objektu v obou směrech, vysoká hospodárnost využití materiálu, vyplývající z možnosti ekonomicky volit tvary a rozměry pro dané podmínky.

Ukázka našich stropů

Zaujala vás naše práce?

Výhody monolitického stropu

  • Rychlost provedení
  • Monolitická konstrukce
  • Prostupy dle potřeby
  • Vysoká požární odolnost
  • Věnec součástí stropu
  • Lze přizpůsobit pro různá rozpětí

V případě realizace monolitického stropu odpadá nutnost provádět železobetonové ztužující věnce v úrovni stropu. Věnce jsou součástí desky. Železobetonová deska řeší i další problém běžných stropů – odstraňuje trhliny ve spárách mezi panely, nebo mezi vložkami. Další výhodou je možnost upravit konstrukci podle zatížení nezávisle na skladebném systému. Do konstrukce stropu lze opřít sloupky krovu, těžké příčky, komínová tělesa. V ostatních konstrukcích je nutno použít pod silně zatížená místa zesilujících prvků (ocelové nosiče, zdvojené vazníky, silnější panely). V deskové konstrukci lze vytvořit takzvané skryté průvlaky, které umožňují vynechání ocelových průvlaků.